Gå til sygdomsliste


Særligt til fagfolk
Samtale med familie

Samtaler med patienter og pårørende

Her kan du finde viden om, hvad kræftpatienter og deres pårørende har behov for i kommunikationen med sundhedsprofessionelle.

Samtaler med patienter

Læge taler med kvinde

Støtte til socialt sårbare patienter

Her kan du finde undervisningsfilm, der viser forskellige måder at kommunikere til og med socialt sårbare kræftpatienter.

Samtaler med socialt sårbare patienter

Mulepose til unge kræftramte

Støtte til unge kræftramte

Her kan du finde information om Ung Kræfts muleposer, som du kan dele ud til unge kræftramte, når de får deres diagnose.

Støtte til unge kræftramte

Støtte til børn og unge i sorg

Her kan du finde vejledninger, sorghandleplaner og information til lærere, pædagoger og sundhedspersonale om børn og unge i sorg.

OmSorg

Læge udfylder skabelon

Information om lægefaglige udtalelser

Her kan du finde information om betingelserne for forlængelse af sygedagpenge, som skal bruges i forbindelse med lægefaglige udtalelser.

Lægefaglige udtalelser


Rapporter om psykosocial støtte

Evaluering af navigatorprojektet

Socialt sårbare kræftpatienter trives bedre, føler sig mindre belastede og bedre i stand til at handle i kræftforløbet efter 6 måneders hjælp og støtte fra en frivillig navigator. Det viser denne evaluering af Kræftens Bekæmpelses navigatorprojekt til socialt sårbare kræftpatienter.

Patientinvolvering på MDT-konferencer

Kræftens Bekæmpelse har undersøgt, hvilke fordele det har, når patienten inviteres med på den multidisciplinære teamkonference (MDT-konference), hvor læger mødes for at drøfte behandlingsmuligheder. Undersøgelsen viser, at patientdeltagelsen øger lægernes faglige beslutningsgrundlag og rummer et sto…