Gå til sygdomsliste

Hvis din forælder har kræft

Når man som ung har en forælder eller anden nærtstående, der er alvorligt syg, er det forskelligt, hvordan man reagerer, og hvordan man håndterer følelserne. Uanset hvordan du reagerer, er det en god idé at dele dine tanker og eventuelle bekymringer med nogen.

Når man oplever, at et menneske, man er tæt knyttet til, bliver syg, vil der ofte dukke en masse spørgsmål op. Man kan føle sig utryg og bange. Nogle spekulerer f.eks. på, hvor galt det kan komme til at gå. Andre kan også være bange for, at familien bliver splittet, at man skal flytte, eller at man selv eller andre i familien bliver syge. Det kan være svært at lægge alle bekymringerne fra sig, og man kan f.eks. få problemer med at koncentrere sig i skolen eller samle sig om lektierne.

Hjælp til unge pårørende

Er du 13-19 år? Har du en alvorligt syg forælder, eller kender du én, der har?

Så kan du få hjælp og gode råd på hjemmesiden erduokay.dk. Du kan også se, hvordan andre teenagere oplever at have en forælder, der er alvorligt syg:

www.erduokay.dk

Ofte ændrer hverdagen sig, når en nærtstående får kræft

Ofte vil sygdommen fylde meget i hjemmet. Måske er ens forælder sygemeldt og derfor hjemme i hverdagene, måske giver behandlingen ubehagelige bivirkninger som kvalme og opkast.

Nogle unge oplever at få flere opgaver i hjemmet, fordi den syge forælder ikke magter lige så meget som tidligere. Måske synes du, det er rart at kunne hjælpe til med f.eks. indkøb, madlavning eller tøjvask. Det er dog en balance, for du skal også have tid til at passe din skole og interesser. Tal med dine forældre om, hvad du gerne vil hjælpe til med, men tal også med dem om, at du ind imellem gerne vil holde fri fra sygdommen. Du har stadigvæk brug for at være sammen med dine venner og passe dine fritidsinteresser. Alle har behov for pauser fra sygdommen, også dig.

Camilla fortæller om at være ung og pårørende

Camilla fortæller om at være ung og pårørende

Det er i orden at sige fra

Der er også mange unge, der bliver deres mor eller fars fortrolige og lægger øre til deres tanker og følelser. Det kan være skræmmende, og man føler sig måske ikke klar til at høre det hele. 

Det kan også være, din forælder gerne vil have dig med til alle aftaler på sygehuset eller skal have hjælp i hjemmet. Det er svært at sige nej til en syg mor eller far, hvis hun eller han beder om din hjælp. Det gælder ikke mindst, hvis din forælder er alene. 

Husk, at det er tilladt at sige fra, hvis du synes, at din forælder fortæller dig for meget eller beder dig om at gøre noget, du ikke har lyst til.

Din forælder kan gennem Kræftens Bekæmpelse få gratis rådgivning på Kræftlinjen og møde andre i samme situation i den lokale kræftrådgivning: 

Rådgivning

Hvis du bor hos en enlig kræftramt forælder

Vær opmærksom på, at de fleste kommuner forventer, at børn og unge, der bor hos en enlig kræftramt forælder, påtager sig nogle af de huslige pligter som indkøb, tøjvask og rengøring. Det er muligt at søge kommunen om hjælp til de praktiske opgaver, som I ikke selv kan nå eller klare. Hvis I skulle få afslag på hjælpen, er der mulighed for at anke afslaget. Søg eventuelt hjælp på din lokale kræftrådgivning eller på Kræftlinjen på telefon 80 30 10 30. 

Børn og unge, der bor hos en enlig kræftramt forælder, har ikke ret til at modtage orlovsydelser. 

Det kan være svært for den unge at stå alene med pligter og ansvar i hjemmet. Selvom den syge forælder måske ikke har så meget lyst til det, er det en god idé, at I tænker over, om der er andre voksne i omgangskredsen, der kan hjælpe til med praktiske gøremål, omsorg og støtte. 

Tal med dine forældre om dine bekymringer

Det er vigtigt, at du taler med dine forældre, både den syge og den raske, hvis du er bekymret eller trist – også hvis dine bekymringer handler om alt muligt andet end sygdommen. For nogen er det rart at tale sammen, når man kører i bil sammen, laver mad sammen eller går tur med hunden. Husk, at det er i orden, at du bliver ked af det og bekymret ind imellem, og at det er helt rimeligt, at der også er plads til dine følelser og tanker. 

Det kan også være en idé at tale med venner, lærer eller studievejleder

Nogle unge har det bedst med at være meget hjemme under sygdommen. Her kan de hele tiden følge med i, hvordan det står til, og for nogle giver det ro. Andre trives med at være mest muligt væk fra hjemmet, væk fra hele tiden at blive mindet om sygdommen.

For nogle kan det være svært at sætte ord på følelserne og at tale med andre om, hvordan man har det. Måske er man flov over de tanker og følelser, man har. Hvis du har svært ved at tale med dine forældre, så tal med dine venner eller en lærer eller studievejleder. Du kan også altid ringe eller skrive til en af kræftrådgivningerne.

Læs artikel fra medlemsbladet: tæt på kræft
Hvis din forælder har kræft

Anne fortæller om at være datter til en mor med kræft igennem mange år og om, hvad der har hjulpet hende i svære stunder. Læs artiklen: 

For Anne er sorgen et livsvilkår

Mød andre i samme situation som dig

Mange rådgivninger har specifikke tilbud til unge. Du kan kontakte din lokale rådgivning for at høre, hvilke tilbud de har.

Kræftens Bekæmpelses rådgivninger

Her finder du en række relevante links til sorggrupper, rådgivningstilbud og patientorganisationer specielt rettet mod børn og unge

Særlige tilbud til børn og unge

På Kræftens Bekæmpelses online mødested kan du skrive sammen med andre, der står i samme situation som dig. Der er også grupper for unge.

Cancerforum 

Læs alt om børn og unge - som patienter og pårørende:

Børn og unge - forsiden

 

Rådgivning

Her kan du få rådgivning

Ring til Kræftlinjen, skriv til Brevkassen eller find den nærmeste kræftrådgivning.

Vores rådgivningstilbud


Netværk for unge med kræft

Ung kræft

Ung kræft skaber mødesteder for unge mellem 15 og 39 år.

Ung kræft