Gå til sygdomsliste

Det mener Kræftens Bekæmpelse om alternativ behandling

Kræftens Bekæmpelse anbefaler altid, at kræftpatienter vælger den behandling, der tilbydes i det danske sundhedsvæsen. Alternativ behandling kan dog være et godt supplement til kræftbehandlingen - som en hjælp til at lindre sygdomssymptomer og bivirkninger. Det er vigtigt, at man som patient kan tale åbent med sin læge om brugen af alternativ behandling og derved sikre, at den alternative behandling ikke er farlig eller interagerer med kræftbehandlingen.

Undersøgelser fra Kræftens Bekæmpelse viser, at cirka en fjerdedel af alle kræftpatienter bruger en eller flere former for alternativ behandling i forbindelse med deres sygdomsforløb. Den alternative behandling bruges som supplement til den kræftbehandling, som patienten får på hospitalet, eller efter behandlingen er afsluttet.

De alternative behandlingsformer, som kræftpatienter hyppigst bruger, er kosttilskud, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.

Undersøgelserne viser, at de fleste kræftpatienter bruger alternativ behandling til at lindre forskellige sygdomssymptomer og bivirkninger fra kræftbehandlingen. For mange patienter bidrager den alternative behandling også til at øge følelsen af velvære og håb i en ofte svær situation.

Kræftpatienter skal have dokumenteret viden om alternative behandling

Kræftens Bekæmpelse går ind for, at behandling til kræftpatienter skal være dokumenteret. Derfor bør der forskes yderligere i effekten af alternative behandlingsformer.

De videnskabelige undersøgelser skal være af høj kvalitet og belyse effekten af alternative behandlinger – både i forhold til selve kræftsygdommen og dens følgevirkninger, men også i forhold til bivirkninger af behandlingen eller senfølger. Kræftens Bekæmpelse støtter gerne forskningsprojekter inden for alternativ behandling.

På Kræftens Bekæmpelses hjemmeside findes information om en række alternative behandlingsformer. Kræftens Bekæmpelses mål er at informere og rådgive om alternativ behandling på et dokumenteret og fagligt grundlag, så kræftpatienter og pårørende kan træffe et kvalificeret valg om eventuel brug af alternativ behandling.

Sundhedspersonale bør tale om alternativ behandling med deres patienter

Kræftens Bekæmpelse mener, at sundhedspersonale bør være åbne over for at tale om alternativ behandling med deres patienter. Det er vigtigt, både for at afklare risikoen for interaktioner mellem naturmedicin og kræftbehandling, men også for at imødekomme behovet for en mere åben dialog fra de patienter, der vælger at bruge alternativ behandling.

Kræftens Bekæmpelse anbefaler
  • At kræftpatienter altid tager imod den behandling, der tilbydes i det danske sundhedsvæsen, og at alternativ behandling bruges som et supplement til kræftbehandlingen - hvis man vælger at bruge alternativ behandling
  • At man som kræftpatient altid orienterer sin læge om brugen af alternativ behandling, så man sikrer, at den alternative behandling ikke er skadelig
  • At sundhedspersonale er åbne over for at tale om alternativ behandling med deres patienter
  • At der forskes mere i effekten af alternative behandlingsformer – både i forhold til selve kræftsygdommen og i forhold til senfølger og bivirkninger til den konventionelle kræftbehandling   
Kvinde, der taler med sin smilende læge.

Tal med din læge om alternativ behandling, hvis du har kræft og overvejer at bruge alternativ behandling. Lægen kan bl.a. hjælpe dig med svar på, om der er risiko for, at den valgte naturmedicin påvirker din kræftbehandling negativt.

Tal med en rådgiver

Du er altid velkommen til at ringe eller skrive til vores rådgivere på Kræftlinjen, hvis du har spørgsmål om kræft og alternativ behandling. Kræftlinjen er gratis rådgivning for alle, som er berørt af kræft. Tlf. 80 30 10 30

Rådgivningstilbud


Læs alt om alternativ behandling og kræft:

Alternativ behandling - forsiden

 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning