Gå til sygdomsliste

Her kan du få hjælp for dine smerter

Din praktiserende læge eller hjemmesygeplejersken kan som regel hjælpe dig, ellers bliver du henvist til en smerteklinik eller til et af de palliative teams, som findes mange steder i landet på de forskellige hospitaler. På Bispebjerg hospital findes også en palliativ medicinsk afdeling.

Du skal altid henvende dig til din egen læge, hvis du har smerter. Den praktiserende læge og eventuelt en hjemmesygeplejerske kan oftest hjælpe dig. Ellers kan du blive viderehenvist til en smerteklinik eller et palliativt team.

Smerteklinikker og palliative teams

Hvis det er nødvendigt, kan den praktiserende læge, eller den afdeling man er tilknyttet, henvise én til en smerteklinik eller et palliativt team. Disse findes på de fleste hospitaler i Danmark.

Samtlige centre/klinikker har kun få dages ventetid for kræftpatienter. Smerteklinikkerne består typisk af læger og sygeplejersker med særlig viden på smerteområdet. De palliative teams er tværfagligt opbyggede og har udover læger og sygeplejersker også oftest ansat psykologer, fysioterapeuter samt socialrådgivere.

Palliative teams: Lindring til døende

Palliativ betyder "at være lindrende, uden at være helbredende". Den palliative indsats er dermed den behandling, pleje og omsorg, der tilbydes kræftpatienten og de pårørende, når det ikke længere er muligt at blive helbredt.

Der findes kun én Palliativ Medicinsk afdeling i landet, den ligger på Bispebjerg hospital. Mange steder og på de fleste hospitaler findes palliative enheder eller teams, som typisk er sygeplejersker og en læge, som kan tilse én på sengeafdelingerne eller hjemme hos en selv. Nogle palliative teams har også ansat psykolog, fysioterapeut og socialrådgiver. Yderligere har nogle palliative teams også selvstændige sengepladser.

De palliative teams arbejder gerne tæt sammen med den praktiserende læge og eventuelt hjemmesygeplejersken. Hjælp fra palliativt team er gratis. Læs mere:

Palliative teams

Kræftlinjen og kræftrådgivninger

Kræftlinjen besvarer spørgsmål fra dig eller dine pårørende om kræft og smerter. Kræftlinjen og kræftrådgivningerne kan give gode råd og hjælpe med at finde frem til relevante behandlingstilbud samt rettigheder i forbindelse med f.eks. hjælp i hjemmet.

Læs mere:

Kræftlinien 80 30 10 30

Kræftrådgivninger

Patientforeninger

Dine rettigheder

Viden om og redskaber til følgevirkninger til et kræftforløb

Læs mere om smerte i forbindelse med et kræftforløb, og hør en kvinde fortælle om sine erfaringer. Portalen er udviklet af Region Midtjylland.

Livet med og efter kræft - smerter

 

Om kræftsygdomme

Om kræftsygdomme

Viden om symptomer, undersøgelse og behandling af kræftsygdomme.

Kræftsygdomme


Rådgivning

To kvinder taler sammen i rådgivning

Ring til Kræftlinjen, skriv til Brevkassen eller find den nærmeste kræftrådgivning.

Vores rådgivningstilbud


Alternativ behandling og naturlægemidler

Om alternativ behandling

At gøre noget aktivt for sig selv kan give håb og styrke, hvis du har kræft.

Alternativ behandling