Gå til sygdomsliste

Medicinsk behandling af gennembrudssmerter

Gennembrudssmerter er hurtigt opstået, ofte intense smerter, der behandles med hurtigtvirkende opioid (morfin), især fentanyl næsespray er effektivt. Mange med kræft oplever gennembrudssmerter.

Gennembrudssmerter er en forbigående intens forøget smerte, som opstår hurtigt og pludseligt, på trods af den allerede givne smertestillende behandling.

Ved kronisk smertebehandling skal medicinkoncentrationen i blodet helst holdes jævn over hele døgnet. Det kan udløse gennembrudssmerter, hvis behandlingen svigter mellem de enkelte doser.

Smerterne kan opstå spontant eller i forbindelse med en aktivitet som f.eks. belastning, toiletbesøg, hoste eller berøring.

Gennembrudssmerter forekommer hos omkring 2/3 af alle kræftpatienter. De opstår gennemsnitligt fire gange i døgnet og varer i gennemsnit mellem 15 – 30 minutter

Behandling af gennembrudssmerter

Behandling af gennembrudssmerter er en hurtigtvirkende morfintype, der har en korterevarende effekt.

Hvis gennembrudsmerterne gentager sig ofte, skal man formentlig have optrappet sin faste dosis medicin.

Effektiv næsespray ved gennembrudssmerter

Ved behandling af gennembrudssmerter hos kræftpatienter, der i forvejen er i behandling med en morfintype, anbefaler man en ny hurtigtvirkende behandlingsmetode med fentanyl næsespray (Instanyl®).

Sprayen er let at anvende og virker hurtigt og skal tages, lige så snart man får pludselige smerter. Næsesprayen virker effektivt i løbet af 2-10 minutter (lige så hurtigt som en indsprøjtning med morfin) og har kortvarig virkning i op til to timer. Næsesprayen indeholder stoffet fentanyl, som er et opioid.

Næsespray med fentanyl er særligt velegnet til patienter med kvalme, opkastninger, tør mund eller betændelse i mundslimhinden. Næsesprayen har ikke større bivirkninger.

Anden behandling af gennembrudssmerter

Gennembrudssmerter kan også behandles med sugetabletter eller indsprøjtning.

Sugetabletter med fentanyl (Actiq®) ved gennembrudssmerter anvendes dog sjældent, stoffets optagelse gennem slimhinden i munden kan være usikker, og metoden kan også være vanskelig at anvende.

Fentanyl som sugetablet, som lægges under tungen (Abstral®), er lettere at bruge.

Tabletter eller indsprøjtning med en korttidsvirkende morfintype egner sig bedst ved længerevarende gennembrudssmerter og som smertestillende før aktiviteter, der giver smerter, da virkningsvarigheden er op til 3-4 timer.

Ved kortvarige gennembrudssmerter anvendes fentanyl spray (Instanyl®) eller sugetablet fentanyl (Abstral®), fordi deres virkningsvarighed er så kort, op til 2 timer.


Læs alt om behandling af smerter:

Smertebehandling

 

Om kræftsygdomme

Om kræftsygdomme

Viden om symptomer, undersøgelse og behandling af kræftsygdomme.

Kræftsygdomme


Rådgivning

To kvinder taler sammen i rådgivning

Ring til Kræftlinjen, skriv til Brevkassen eller find den nærmeste kræftrådgivning.

Vores rådgivningstilbud


Alternativ behandling og naturlægemidler

Om alternativ behandling

At gøre noget aktivt for sig selv kan give håb og styrke, hvis du har kræft.

Alternativ behandling