Gå til sygdomsliste

Kræftpolitisk Forum 2019: Ulighed i kræft – hvordan løfter vi sammen?

Om konferencen

DMCG.dk og Kræftens Bekæmpelse sætter fokus på ulighed i kræft. En stor gruppe af kræftpatienter med lav indkomst, kort uddannelse eller bor alene har gennem de sidste 30 år ikke haft lige så stor gavn af forbedringer i overlevelsen af kræft som andre kræftpatienter. Kræftpatienter kan også opleve ulighed i regioners og kommuners formåen i forhold til at skabe lighed i udbud og resultater. 

Regeringen har et mål om at løfte overlevelse af kræft fra de nuværende 62 pct. til 75 pct. i 2025. Et ambitiøst mål som kun kan nås, hvis alle kræftpatienter får glæde af fremgangen på kræftområdet. Kræftpolitisk Forum vil sætte lys på, hvor der er ulighed i kræftforløbet – og hvorfor. Der sættes i særlig grad fokus på, hvordan sundhedsvæsenet kan blive en del af løsningen.

DMCG.dk og Kræftens Bekæmpelse inviterer sundhedsvæsenets parter og politikere til sammen at finde løsninger på udfordringerne med ulighed i kræft.

Download program for konferencen

Download hvidbog


Velkomst
v/ Jane Heitmann (vært) MF (V), sundhedsordfører
    Helen Bernt Andersen, formand for Kræftens Bekæmpelse

Kick-off
v/ Michael Borre, formand for DMCG.dk

Vi skal bekæmpe ulighed i kræftbehandling
v/ Ellen Trane Nørby, sundhedsminister (V)

SESSION 1 - HVOR ER DER ULIGHED I KRÆFTFORLØBET?

Hvidbog om ulighed i kræft i DK – hvor er der ulighed?
v/ Maja Halgren Olsen, ph.d.-studerende, Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning

Patientstemmer – fokus på barrierer
v/ Jette Lyngholm, koordinator for navigatortilbuddet, Kræftens Bekæmpelse 

Tal på overlevelse og forskelle
v/ Henrik Møller, faglig epidemiologisk leder, Regionernes Kliniske Kvalitets­-udviklingsprogram (RKKP)


SESSION 2 - HVAD KAN SUNDHEDSVÆSENET GØRE?

Steno Diabetes Center Sjælland fokus på liv og livskvalitet
v/ Jannik Hilsted, Chief Medical Officer, Novo Nordisk Fonden

Udredning af kræft uden for kræftpakkerne – er der ulighed i adgang til ydelser?
v/ Amalie Martinus Hauge, forsker, ph.d., VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd

Forskelle i behandlingskvalitet
v/ Søren Paaske Johnsen, klinisk professor, Aalborg Universitetshospital

CT-screening for lungekræft – er vi klar til det?
v/ Zaigham Saghir, afdelingslæge, ph.d., Herlev Gentofte Hospital

Nye teknologiske muligheder – hjemmeprøve for HPV
v/ Mette Tranberg Nielsen, ph.d., Regionshospitalet Randers

Hvordan finder vi kræftpatienterne, som har brug for ekstra hjælp?
v/ Anna Thit Johnsen, ph.d., Institut for Psykologi, Syddansk Universitet


Kick-off
v/ Helen Bernt Andersen, formand for Kræftens Bekæmpelse

SESSION 3 - HVAD KAN FOLKETINGET/PARTERNE GØRE FOR AT MINDSKE ULIGHED?

Paneldebat – Foreningernes bud
v/ Andreas Rudkøbing, formand, Lægeforeningen, Dorthe Boe Danbjørg, næstformand, Dansk Sygeplejeråd, Annette Wandel, vicedirektør, Danske Patienter, Michael Borre, formand DMCG.dk og Helen Bernt Andersen, formand, Kræftens Bekæmpelse

Dansk Forskningscenter for lighed i kræft - intervention
v/ Susanne Oksbjerg Dalton, professor, gruppeleder, Dansk Forskningscenter for Lighed i Kræft og Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning

Erhvervslivets rolle og ansvar
v/ Annette Juhler Kjær, Vice President for Public Affairs & CSR, Salling Group

Kræftens Bekæmpelses bidrag
v/ Jesper Fisker, adm. direktør, Kræftens Bekæmpelse

Paneldebat – er partnerskab og et videnscenter for ulighed i kræft og andre kroniske sygdomme vejen frem?
v/ Liselott Blixt, formand for Sundheds- og Ældreudvalget (DF), Jane Heitmann, sundhedsordfører (V), Flemming Møller Mortensen, sundhedsordfører (S), Peder Hvelplund, sundhedsordfører (EL), Kirsten Normann Andersen, sundhedsordfører (SF), Erik Jylling, sundhedspolitisk direktør, Danske Regioner og Helle M. Adelborg, borgmester i Hvidovre Kommune, KL

 

Nyheder

06-12-2019
Opfølgningsforløb til kræftpatienter: Stort behov for mere viden
I en ny stor international undersøgelse har forskere fra Kræftens Bekæmpelse og Rigshospitalet for første gang sammenlignet effekten af forskellige former for opfølgningsforløb til kræftpatienter. Res…
Læs flere nyheder